Home » Service & onderhoud » Onderhoud en Airco-energetische keuring

Onderhoud en Airco-energetische keuring

Clima & Partners zorgt voor een grondige controle en grondig onderhoud zodat uw airco jarenlang meekan!

Wij beschikken over een eigen afzonderlijke afdeling, die instaat voor het onderhoud van alle klimaatinstallaties (los van de montage en de na-service).
Er wordt een onderlinge overeenkomst opgemaakt tussen u en Clima & Partners, volgens de behoefte van de installatie, om zo te komen tot een blijvende, optimale werking van de apparatuur. Dit zal de bedrijvigheid ten gunste komen!

Er kan preventief gewerkt worden, maar er bestaat ook een omniumformule, waarbij het onderhoud, alle wisselstukken, verplaatsingskosten én werkuren inbegrepen zijn.
Bij nieuwe installaties kan een onderhoudscontract zelfs leiden tot garantieverlenging: een  garantie van 1 jaar wordt dan al gauw een garantie van 5 jaar!

Door uw installatie goed te onderhouden, verlengt u niet alleen haar levensduur, maar bespaart u ook op uw energiefactuur, want een goed werkende installatie is energiezuiniger!
In een tijd van stijgende energieprijzen en groeiende bezorgdheid om het milieu is dit een meerwaarde.

Bovendien pleiten we voor een goed onderhouden installatie ten behoefte van onze gezondheid:
Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een klimaatinstallatie een positief effect heeft op de gezondheid van de bewoners en/of gebruikers van een gebouw. Dit is enkel zo als de installatie op de juiste manier geplaatst, gebruikt en onderhouden wordt.
In een slecht onderhouden installatie kunnen schimmels, bacteriën en virussen zich opstapelen en via het ventilatiesysteem verspreid worden, met een hogere kans op verkoudheden, griep, longaandoeningen, enz.
Clima & Partners behandelt uw klimaatinstallatie met de juiste desinfecterende producten, zodat dit risico wordt geminimaliseerd.

Naast uw persoonlijke levensduur is ook de levensduur van uw installatie belangrijk:
De aanschaf van een klimaatinstallatie is een investering, maar daar staat tegenover dat u jarenlang kunt genieten van het comfort.
Die duurzaamheid is echter enkel mogelijk mits een goed onderhoud. Ondeskundig of geen onderhoud leidt onvermijdelijk tot storingen. Corrosie kan immers de onderdelen van uw installatie aantasten. Stof en vuil kunnen dan weer het rendement van installatie verminderen.
Clima & Partners zorgt door optimale zorg voor een maximale levensduur.

Met een onderhoudscontract bent u zeker van een periodieke controle en onderhoud van uw klimaatinstallatie. U kunt ook gerust zijn dat deze op een uiterst professionele manier worden uitgevoerd.
Clima & Partners biedt onderhoudscontracten aan die enerzijds aan de wensen van de klant beantwoorden en anderzijds aan de behoeften van de installatie en zo de fabrieksgarantie blijven waarborgen.

Alle werkzaamheden en attesten worden voor u bewaard op ons digitaal platform ‘Climapulse’, waarvan u, bij het nemen van een contract, een login krijgt zodanig u zelf steeds een overzicht heeft van de werken die zijn uitgevoerd en te allen tijde de lektestrapporten kan opvragen.

Zo bent u te allen tijde in orde met de wettelijke verplichtingen van uw airco-installatie.

Airco-energetische keuring

Bent u reeds in orde met uw airco-energetische keuring?

Als erkend koeltechnisch bedrijf houden wij u graag op de hoogte van de nieuwe wetgeving i.v.m. de energetische keuringen van aircosystemen en de verplichtingen die hierop van toepassing zijn.

Volgens de nieuwe wetgeving (Artikel 5.16.3.3, §3, 4° van titel II van het VLAREM) van september 2016 is een energetische keuring verplicht voor aircosystemen met een nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau, indien deze airco’s gebruikt worden voor comfortkoeling (lokalen/bureaus waar mensen wonen of werken). Deze airco’s moeten, afhankelijk van het vermogen, regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige zodat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw:

  • Nieuwe airco’s moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden. Airco’s die na 1 augustus 2011 geplaatst werden, moeten al gekeurd zijn.
  • Bestaande airco’s moeten sinds 1 april 2007 regelmatig gekeurd worden.

Voor airco’s die in gebruik waren vóór 5 september 2016, is de frequentie voor de energetische keuring, afhankelijk van de optelsom van het koelvermogen:

  • > 12 kW en < 50 kW: om de 5 jaar --> deadline: 5 september 2021
  • ≥ 50 kW en < 250 kW: om de 3 jaar --> deadline: 5 september 2019
  • ≥ 250 kW: om de 2 jaar --> deadline verstreken (5 september 2018)

Misschien heeft u de airco-energetische keuring van uw aircosysteem al laten uitvoeren, maar indien dit nog niet gebeurd is, kunnen wij dit zeker voor u doen.

Hoe kunt u een airco-energetische keuring eenvoudig laten uitvoeren?

Om bij de airco-energetische keuring het energieverbruik van uw airco-installatie te kunnen optimaliseren, is het noodzakelijk om de energie-opname van uw installatie te loggen. Hiervoor moeten er aan de airco-installatie eenvoudige kWh-tellers opgesteld worden, waarvan de standen periodiek opgenomen worden. Aangezien dit voor velen een omslachtige en tijdrovende inspanning vormt, is Clima & Partners een partnerschap aangegaan met fifthplay.

fifthplay, een zusteronderneming van de Belgische Niko groep, is reeds jarenlang vertrouwd met het aanbieden van energiebeheer oplossingen. Zij leveren vandaag hun diensten aan tientallen bedrijven waaronder JBC, Torfs, Hubo, Hema, Merak, Gemeente Beveren, Gemeente Wetteren, ….

Het team van fifthplay kan u volledig ontzorgen door enerzijds de gepaste analyses ter plaatse uit te voeren, de nodige meetmodules te leveren en te plaatsen en nadien de gewenste periodieke rapportage aan te leveren. Op die manier kan uw installatie geoptimaliseerd worden, met regelmatig significante besparingen tot gevolg.

Aan de hand van deze metingen kunt u eveneens beschikken over de tools om duurzaamheidsrapporteringen uit te voeren (bvb.  BREEAM of ISO 50001).

Voor meer informatie, neem contact op met Clima & Partners op het nummer +32 3 466 02 20 of via info@climaenpartners.be.

Airco-energetische keuring nodig?

Vraag hier uw airco-energetische keuring aan